Pakolaiset saavat oman mielenterveyskeskuksen Suomeen

Sijoittuu alueellisesti viiteen eri yliopistosairaalaan.

Viiteen yliopistosairaalaan perustetaan osaamiskeskukset pakolaisten mielenterveystyön edistämiseksi.

Alueelliset osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen osaamiskeskuksen. Tarkoituksena on konsultoida ja levittää tietoa maahanmuuttajataustaisten mielenterveysasioista.

Monet pakolaiset tulevat sodan runtelemista oloista ja voivat kärsiä monenlaisista traumaperäisistä stressitekijöistä ja ongelmista, eikä uuteen maahan kotoutuminen vähennä tätä stressiä.

Osaamiskeskusten perustamistehtävää toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä kaikkien viiden yliopistosairaalan sekä Suomen mielenterveysseuran kanssa.

Aiheet: