Täällä joudut odottamaan lääkäriaikaa jopa puoli vuotta

Wikimedia Commons

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksestä käy ilmi kuinka nopeasti lääkärille pääsee.

Avohilmo-niminen rekisteri kertoo ajantasaisesti kuinka nopeasti kiireettömään hoitoon pääsee Suomen terveyskeskuksissa.

Kuudessa prosentissa tapauksista ajan sai vasta kun oli odottanut puoli vuotta. Tämä oli yleisintä Espoossa ja Jyväskylässä.

Suurin osa avuntarvitsijoista pääsee kiireettömään hoitoon alle kolmessa kuukaudessa.

Tosiasiallisesti hoitoon pääsee yleensä jo paljon aikaisemminkin. Esimerkiksi lokakuussa 2018 hoitoon pääsi jo viikon kuluessa lähes puolet kiireettömän avun tarvitsijoista.

Aiheet: