THL:kin sen tietää: Vanhusten kotihoito ei hyvältä näytä

Kuvan rollaattori ei liity tapaukseen.

Vanhukset vanhenevat ja hoitajia ei ole tarpeeksi.

Suomi vanhenee. Vanhuspalveluissa on tänä vuonna jo liki 100 000 asiakasta.

Heistä 57 prosenttia on kotihoidossa ja 43 prosenttia ympärivuorokautisessa hoidossa, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen esittämistä luvuista.

Kotihoitoa suositaan, sillä se tulee edukkaammaksi ja myös vanhukset haluavat olla kotona.

Ongelma on se, että kotihoidon palveluja ei ole kaikilla alueilla riittävästi. THL:n madonlukujen mukaan pelkästään kahden vuoden aikana kotihoidon päivittäinen asiakasmäärä on noussut jo 4 000:lla.

Ammattilaiset ovat huolissaan. Kun kuntien vanhuspalveluista vastaavilta kysyttiin kotihoidon riittävyydestä, lähes joka toinen vastasi, että alueella ei ole riittävästi kotihoidon palveluja.

THL:n asiantuntijoiden mukaan kotihoidon henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen on etsittävä nyt todella nopeasti ratkaisuja. Vanhuspalveluihin tarvitaan lisää ammattilaisia.

Myös omaishoitajien jaksamista tukevia palveluja, kuten päivätoimintaa, tarvitaan nykyistä enemmän.

Aiheet: