Naiset innostuivat sijoittamisesta – vaikuttavuussijoittamisesta

Naiset pitävät vaikuttavuussijoittamisesta.

Vaikuttavuussijoittamiseen erikoistuneen varainhoitopalvelun asiakkaista jo 40 prosenttia on naisia

Globaaleihin ongelmiin kuten ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja sukupuolten epätasa-arvoon ratkaisuja tarjoava niin kutsuttu impakti-sijoittaminen innostaa naisia sijoittamaan. Tämä näkyy selvästi finanssiyhtiö Taalerin uusissa digitaalisen varainhoidon asiakkuuksissa. Impakti-sijoitussalkun lanseerauksen jälkeen naisten osuus digivarainhoidon uusista asiakkuuksista on kasvanut kuukausitasolla jopa 60 prosenttiin, kun se vaihteli aiemmin 20 ja 40 prosentin välillä, varainhoitoyhtiö kertoo.

Osuus kasvaa tasaisesti. Vastuullisuus ja sijoittamisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat tärkeämpiä naisille kuin miehille. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 012 yli 35-vuotiasta henkilöä, joilla oli sijoituksia (pois lukien asunto-, mökki- ja muut vastaavat sijoitukset).

Impakti- eli vaikuttavuussijoittaminen on sijoittamista kohteisiin, joissa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistetään aktiivisesti ratkaisuja maailmamme keskeisimpiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja eriarvoisuuteen. Vaikuttavuussijoittaminen eroaa vastuullisesta sijoittamisesta niin, että vastuullisessa sijoittamisessa karsitaan ongelmayhtiöt, kun taas impakti-sijoittamisessa sijoitetaan ratkaisuja tarjoaviin yhtiöihin.

Aiheet: