Poliiseja ”maalitetaan” entistä enemmän

Ikävä ilmiö on lisääntynyt.

19.12.2021

Entistä suurempi osa poliisin henkilöstöstä on joutunut työnsä takia maalittamisen kohteeksi.

Tiedot ilmenevät kyselystä, jonka Poliisihallitus teki lokakuussa.

Maalittaminen heikentää hyvinvointia, turvallisuuden tunnetta ja vaikuttaa myös yksityiselämään.

Poliisihallitus pitää kyselyn tuloksia huolestuttavina. Maalittaminen on vakava ja kasvussa oleva ongelma, johon tulee puuttua kaikin käytössä olevin keinoin, Poliisihallitus linjaa.

Kyselyn vastaajista peräti 93 prosenttia piti poliisiin kohdistuvaa maalittamista ongelmana. 36 prosenttia oli itse joutunut maalittamisen kohteeksi viimeisen kolmen vuoden aikana.

Kyselyyn vastasi 842 henkilöä eli runsaat kahdeksan prosenttia poliisin koko henkilöstöstä.

Maalittaminen tarkoittaa toimintaa, jossa yksittäinen henkilö omin toimin tai muita masinoimalla käynnistää tai kannustaa järjestäytyneeseen häirintään. Tämä voi olla suoraa tai epäsuoraa. Keinoja ovat muun muassa mustamaalaaminen, yksityisluontoisten tietojen levittäminen tai uhkaaminen.

Maalittaminen voi kohdistua myös henkilöön hänen läheistensä kautta. Yleisimpiä ilmenemismuotoja olivat yksityisten tietojen kerääminen ja levittäminen, laajat, toimintaa häiritsevät sähköpostijakelut sekä toistuvat, perättömät kantelut ja tutkintapyynnöt.

 

Lisää luettavaa