Rikoslaki muuttumassa – esimerkiksi naiseus kohteena voi olla koventamisperuste

Naisiin kohdistuvat viharikokset pyritään kitkemään. Käytännössä puhutaan sukupuolesta, mutta usein kohteena ovat juuri naiset.

Marinin hallitus antoi tänään istunnossaan lakiesityksen, jonka mukaan rikoslakiin lisätään rangaistuksen koventamisperusteeksi sukupuoli. Käytännössä siis usein naiseus.

Lakiuudistuksen tavoitteena on tarkoitus puuttua rikoksiin, joiden vaikuttimena on uhrin sukupuoli. Tyypillisesti tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi järjestelmällisnen häirintä, uhkailu ja maalittaminen.

Samalla tavoin kuin esimerkiksi vähemmistöryhmään tai etniseen alkuperään kuuluva uhri myös sukupuoleen liittyvässä rikoksessa uhri ei ole valikoitunut sattumalta, vaan ulkoisten ominaisuuksien vuoksi, jotka saattavat altistaa hänet myös jatkossa rikoksen uhriksi.

Esitys sukupuolen ja sen moninaisuuden ottamisesta rikoksen koventamisperusteeksi on Suomelta edistyksellistä myös kansainvälisesti katsottuna. Tämänhetkisessä Suomen lainsäädännössä rangaistuksen koventamisperusteita ovat rikoslaissa rotu, ihonväri, syntyperä, kansallinen tai etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus tai niihin rinnastettava muu vaikutin.

-Kyseessä on tärkeä uudistus, sillä esimerkiksi naisten riski joutua viharikosten, järjestelmällisen maalittamisen tai muun vihapuheen kohteeksi on suuri, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen korostaa.

Aiheet: