Suomalaiset haluavat valtion ja kunnan panostavan terveyteen – näitä toivottiin eniten

Pitkä vaatimuslista.

Tuore Netlääkäri-sivuston terveyskysely valottaa 700 suomalaisvastaajan kautta, mitä odotamme valtion ja kunnan tekevän terveytemme eteen.

Vastaajien ykköstoive oli se, että kunnat tarjoaisivat asukkailleen edullisia liikuntamahdollisuuksia. Tuen järjestäminen yksinäisille sekä vakavasti sairastuneille ja vaikeassa elämäntilanteessa oleville nähtiin tärkeäksi. Samoin lasten ja nuorten hätä.

Vanhustenhoitoon liittyvä keskustelu näkyi kyselyssä myös. Hoivapalvelut kaipaavat kipeästi resursseja, jotta henkilökunnan kiire loppuu.

Kansalaiset haluaisivat myös, että arvonlisävero poistettaisiin hedelmiltä ja kasviksilta. Kansa haluaisi niin ikään velvoitteen, jonka mukaan terveyskeskuslääkäriin on päästävä kolmessa päivässä.

 

Aiheet: