Suomalaiset kalat testattiin – missä on myrkkyjä, mitä voi syödä!

Kotimaisesta kalasta on tehty tutkimus. Siinä etsittiin tuhannen kalan otannalla dioksiinien, PCB-yhdisteiden, PBDE-yhdisteiden, PFAS-yhdisteiden, raskasmetallien ja arseenin pitoisuuksia.

Tutkimus kantaa nimeä EU-kalat III. Mukana oli muun muassa THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Selvisi, että kotimaisten kalojen myrkkypitoisuudet ovat hyvässä laskussa, ja pian jopa isompia silakoita voi syödä niin etteivät pitoisuudet ylitä riskirajoja.

THL toteaa, että kotimaisten luonnonkalojen syömistä voi lisätä turvallisesti, koska useimmissa kaloissa on erittäin vähän ympäristömyrkkyjä. Suositeltavia kalalajeja ovat muun muassa siika, muikku ja särki sekä merialueiden ahven, kuha ja made.

EU on asettanut enimmäismyrkkypitoisuudet. Enimmäispitoisuuksia suurempia arvoja löytyi enää vain Itämeren lohissa ja isoimmissa silakoissa sekä nahkiaisissa. Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuuksien pienenemisen jatkuessa kaikki silakat voivat alittaa enimmäispitoisuudet jo lähivuosien aikana.

Aiheet: