Uusi mielenkiintoinen tutkimus paljastaa, miksi ennen vanhaan lapsilla oli vähemmän allergioita

Asia on aiemminkin tiedetty, mutta nyt sitä tutkittiin laajemmin.

20.06.2019

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tutki mikrobiasioita satojen suomalais- ja ulkomaalaiskotien tutkimuksessa.

Jo aiemmin on tiedetty, että maatalossa kasvaneilla lapsilla on vähemmän altistusta allergioille ja astmalle. Luku on suuri: heillä on kyseisiä ongelmia todettu puolet vähemmän. Tämä johtuu maataloympäristön suotuisista mikrobeista. Ollaan lähellä maata, eläimiä ja niin edelleen. Tämä siedättää ja edesauttaa pientä ihmistä kummasti. Hienosti sanottuna: suojavaikutuksen uskotaan johtuvan maalaistalojen mikrobilajiston runsaudesta eli suuresta diversiteetistä.

-Nyt havaitsimme, että maalaistalomainen kodin mikrobisto suojasi astmalta myös kaupunkikodeissa. Lisäksi havaitsimme, että vaikutus ei perustunut mikrobilajien suureen määrään, vaan keskeistä olivat erot tiettyjen bakteerien määrissä, kertoo THL:n erikoistutkija, dosentti Pirkka Kirjavainen.

Miten maatalon mikrobistoa sitten voisi tuoda kaupunkikämppiin?

Kannattaa esimerkiksi kävellä ulkokengillä sisätiloissa. Myös sisarusten lukumäärä sekä talon ikä voivat vaikuttaa suotuisasti ulkoympäristön mikrobien kulkeutumiseen sisätiloihin.

Lisää luettavaa