Huijareiden päänmenoksi kivakin uutinen: Näin hyvät digitaidot suomalaisilla on

Silti moni menee lankaan.

06.01.2024

Suomalaiset ovat digiosaamisellaan Euroopan kärkeä. Osaaminen on vuosien aikana parantunut kaikissa ikäluokissa. Tämä käy ilmi Digi- ja väestötietoviraston Digitaitoraportti 2023 -selvityksestä.

Suomalaisista 16-89-vuotiailla on keskimäärin todella hyvät digitaidot; 73 prosentilla suomalaisista on vähintään digitaaliset perustaidot.

Digitaalisilla perustaidoilla tarkoitetaan taitoja, joiden avulla digimaailmassa selviytyy. Henkilöllä, jonka digitaidot ovat perustasoiset, voi olla haasteita monimutkaisempien palveluiden käytössä tai ongelmatilanteissa toimimisessa. Tavoitteena olisi, että perusdigitaidot ylittyvät.

Etenkin osa iäkkäistä ihmisistä osaa vain perusdigitaidot tai ei niitäkään. Mitä korkeampi on vastaajien ikä, sitä pienempi on digitaitoisten osuus ikäryhmässä. Kun tietoja verrataan tilanteeseen vuonna 2021, suomalaisten digiosaaminen on kuitenkin parantunut kaikissa ikäryhmissä, myös iäkkäämpien keskuudessa.

Suomalaiset tuntevat puolestaan heikosti viranomaisten ja kolmannen sektorin tarjoamaa digitukea. 65 prosenttia suomalaisista oli tietoisia siitä, että viranomaisilla on velvollisuus antaa tukea omien digitaalisten palveluidensa käytössä. Moni pyytää apua lähinnä läheisiltään myös viranomaisasioissa.

Lisää luettavaa