Kasvatettiinko lapset paremmin ennen? Lähes puolet on sitä mieltä että…

…ei kasvatettu. Oho! Onpa yllättävä tulos.

30.03.2022

Feissarimokat on laajentanut ajatustaan gallupeihin. Kun gallupiin antaa vastauksensa yli 1000 henkeä, se alkaa olla jo tilastollisesti jollain tavalla merkittävä otanta.

Nyt kysyttiin sitä, kasvatettiinko lapset ennen paremmin. Vastauksensa on antanut liki 1300 ihmistä.

Voisi helposti kuvitella, että ”kyllä kasvatettiin”. Lapset olivat kiltimpiä ja kaikki oli ennen paremmin.

Kylmää kyytiä tulee. Ei kasvatettu.

47 prosenttia eli lähes puolet vastasi näin. Ilmeisesti ruumiillisen kurituksen hyväksyminen ennen muinoin tukee vastaustulosta.

30 prosenttia oli sitä mieltä, eli kolmannes, että kyllä kasvatettiin. Loput eivät osanneet sanoa.

Lisää luettavaa