Koskelan rikoksen tutkijat ja syyttäjät palkittiin

Koskelan tapauksen tutkinta saa kiitosta.

02.12.2021

Oikeustoimittajat ry jakaa vuosittain Valokeila-palkinnon julkisuuden ja avoimuuden edistämisestä sekä Sumuverho-palkinnon salailukulttuurin edistämisestä.

Tänä vuonna palkinnot menivät Koskela-tapauksen parissa työskennelleille viranomaisille ja Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle.

Vuoden 2021 Valokeila myönnettiin Koskela-tapauksen tutkinnanjohtajalle Marko Forssille sekä syyttäjille Satu Pomoellille ja Yrjö Reenilälle. Heidän avoin tiedottamisensa oli esimerkillistä poikkeuksellisessa ja erittäin arkaluontoisessa tapauksessa, jossa epäiltynä ja uhrina oli alaikäisiä nuoria. Samaan aikaan tapaus oli yhteiskunnallisesti merkittävä ja Suomen oloissa ainutlaatuinen, kertoo Oikeustoimittajat.

Tutkinnanjohtaja Forss oli Oikeustoimittajien perustelujen mukaan erityisen julkisuusmyönteinen jo Koskelan murhan esitutkintavaiheessa. Forss oli tavoitettavissa jopa tutkinnan intensiivisessä vaiheessa. Hän tiedotti tapauksesta erittäin hyvin yksityiskohtaisissa ja avoimissa tiedotteissa.

Syyttäjät Pomoell ja Reenilä jatkoivat samaa avointa ja julkisuusmyönteistä tiedotuslinjaa Koskelan murhan oikeudenkäynnissä, Oikeustoimittajat näkee. Syyttäjät olivat hyvin median tavoitettavissa, ja he antoivat haastatteluja ja suostuivat kommentoimaan istunnon kulkua, vaikka se olikin osittain salainen. He myös vaativat mahdollisimman avointa oikeuskäsittelyä, koska he ymmärsivät tapauksen yhteiskunnallisen merkittävyyden.

Sumuverhon, eli salailupalkinnon saa Itä-Uudenmaan poliisilaitos. Oikeustoimittajien mukaan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen linjaukset asiakirjojen julkisuudesta ovat salailevia jopa poliisihallinnon omalla mittapuulla. Poliisilaitos on tehnyt palkintoperusteiden mukaan esitutkintamateriaaleihin täysin perustelemattomia salauksia ja ilmoittanut perivänsä salausperusteen sisältävästä versiosta huomattavan maksun.

Lisää luettavaa