Manselaisia tutkittiin: selvisi kumpi masentuu herkemmin, ilta- vai aamuvirkku

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL selvitti.

25.02.2024

Iltavirkuilla on havaittavissa muita enemmän riittämätöntä unta, päivärytmiväsymystä, psyykkistä kuormittuneisuutta ja masennusoireita. Maltillinen muutos aamupainotteisemmaksi voi sen sijaan vähentää psyykkisiä oireita.

Tämä kävi ilmi THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudesta tutkimuksesta.

-On vahvaa näyttöä siitä, että uni- ja mielenterveysongelmat kasaantuvat iltavirkuille, mutta mielenkiintoista tuloksissamme on, että maltillinen siirtymä enemmän aamupainotteiseksi lieventää mielenterveysoireilua. Kenties tällainen kohtuullinen siirtymä, joka mahdollistaa vuorokausirytmin paremman mukautumisen sosiaalisiin aikatauluihin, tukee psykologista hyvinvointia, jos se ei ole liikaa ristiriidassa yksilöllisen vuorokausirytmin kanssa, toteaa THL:n vieraileva tutkija, kansanterveystieteiden dosentti Ilona Merikanto.

Tutkimus oli osa Stressi, kehitys ja mielenterveys (TAM)-seurantatutkimusta, jossa yhtä tamperelaista ikäluokkaa seurattiin kyselylomakkein vuodesta 1983 lähtien 16-, 22-, 32-, 42- ja 52-vuotiaina.

Lisää luettavaa