Poliisi sai julkisuuskäsikirjan – mikä se on

Hyvä juttu.

Poliisihallituksen ja Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyönä valmistelema Julkisuuskäsikirja on julkaistu. Käsikirjaan on kerätty julkisuuskysymysten ratkaisu- ja tulkintaohjeita.

Tämä on tervetullut asia monien toimittajien mielestä. Poliisin tiedotuslinja on viime vuosina poikennut poliisipiireittäin, vaikka yhdenvertaisuus ja yhtenäiset tulkinnat ovat tärkeä asia.

Oikeustoimittajien yhdistys on ollut huolissaan kehityksestä.

Yleisin julkisuuskäsikirjan soveltamistilanne liittyy esitutkintaan, kun esimerkiksi toimittaja tilaa esitutkintapöytäkirjan käyttöönsä.

Perustuslain mukaan viranomaisten hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, ellei niiden julkisuutta ole tiettyjen syiden vuoksi rajoitettu.

Aiheet: