Toimittajat huolissaan: Päättäjät eivät vastaa, ”pakenevat”, tiedonsaanti vaikeaa

Journalistiliitto kysyi, 200 toimittajaa vastasi.

27.09.2023

Toimittajien etujärjestö Journalistiliitto on huolissaan siitä, että toimittajien ja sitä kautta lukevan yleisön tiedonsaanti on vaikeutunut.

Poliitikot ja viranhaltijat tuntuvat nykyisin välttelevät haastatteluja.

Asia selviää Journalistiliiton syyskuussa tekemästä kyselystä, johon vastasi lähes 200 alan ammattilaista.

Työskentely poliitikkojen kanssa on viime aikoina vaikeutunut jonkin verran tai paljon, kertoo 40 prosenttia vastaajista. Yli puolet vastaajista (56 %) on sitä mieltä, että viranhaltijoilta tietojen ja haastattelujen saaminen on vaikeutunut paljon tai ainakin jonkin verran. Kyselyssä kartoitettiin tilannetta kunnissa, maakunnissa ja valtakunnan tasolla.

Vastaajat arvelevat, että epäluulo mediaa kohtaan on kasvanut. Toimittajien mukaan haastateltavat pelkäävät haastattelunsa vaikutuksia myös somessa. Keskusteluilmapiiri on yleisestikin muuttunut.

Toimittajakyselyssä kerrotaan myös, että haastateltava voi toisinaan itse haluta nauhoittaa haastattelun.

– Normaalissa demokraattisessa valtiossa päättäjien pitää kyetä vastaamaan median kysymyksiin. Päätöksentekijät käyttävät kansalaisten heille antaman mandaatin kautta yhteisiä verorahoja ja yhteistä päätösvaltaa. Twiittailu tai bloggaaminen ei riitä. Jos poliitikko ei uskalla vastata median kysymyksiin, se kertoo, että hänen toimensa eivät kestä kriittistä tarkastelua, pamauttaa Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho liittonsa jäsenille lähettämässään kirjeessä.

Lisää luettavaa