Lääkärifirmoja edustava yhdistys: Vauhtia koronarokottamiseen!

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons Armin Kübelbeck

Koronarokotukset ovat lähteneet Suomessa hitaasti käyntiin. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä rokottamisessa pitää hyödyntää kaikki käytettävissä olevat resurssit, myös yksityisen sektorin tarjoamat.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat tulee nyt irrottaa koronarokotusten mahdollisimman tehokkaaseen hoitamiseen. Kun näyttää siltä, että rokotteita saadaan Suomeen ennakoitua hitaammin, niiden jakelukanavat sekä rokottamisen tehokas ja nopea käytännön toteutus käyvät entistä tärkeämmiksi.

− Työikäisen väestön kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että työterveyshuollon on oltava yksi rokottavista tahoista. Valtioneuvosto on antanut rokotuksia koskevan asetuksen, jossa työterveyshuolto on mukana, mutta kuten työmarkkinajärjestöt toteavat, asetuksessa on tältä osin puutteita, jotka pitää korjata nopeasti. Muuten väestön rokottaminen tapahtuu liian hitaasti, Partanen sanoo.

Ongelmana on myös se, että asetuksen mukaan rokotuksia saavat antaa vain työterveyshoitajat. Työterveyshuollossa työskentelee kuitenkin myös muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on oikeus rokottaa. LPY:n mielestä tässä tilanteessa pitää hyödyntää kaikkia osaajia.

Lisäksi ongelmia aiheutuu kustannusten korvaamisessa. Valtio on luvannut, että kaikki rokotteen haluavat saavat sen maksutta. Näin on myös työterveyshuollon antamien rokotteiden osalta. Vaikka valtio on sitoutunut maksamaan pandemian hoidosta aiheutuvat kustannukset, työterveyshuollossa annettavien rokotusten maksumiehiksi ovat joutumassa myös työnantajat.

Tämä johtuu asetuksen linjauksesta, jonka mukaan valtio kustantaa rokotteen, mutta rokottamistyöstä aiheutuvista kustannuksista korvattaisiin työnantajille Kelan kautta enintään 60 prosenttia.

LPY:n mielestä valtion on korvattava Kelan kautta täysimääräisesti ne kulut, joita työterveyshuollon yksiköille aiheutuu koronarokotuksista. Tätä korvausta ei saa sisällyttää työterveyshuollon vuosittaiseen menokattoon.

LPY on lääkäripalveluyritysten oma yhdistys, jonka jäsenistö muodostuu yksityisistä lääkäri-, hammaslääkäri-, sairaala- sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelutoimintaa harjoittavista yrityksistä.

Aiheet: