Lääkärit käyttävät edelleen mieluusti paperia työssään – tässä syy

THL:n tutkimuksen mukaan paperin käyttö lääkärintoimessa on vähentynyt, mutta silti reilu kolmannes lääkärikunnasta käyttää sitä päivittäin tai viikottain.

Miksi paperittomuus ei toteudu, vaikka hienot tietokonejärjestelmät on luotu ja olemassa?

Siksi, etteivät ne järjestelmät ole yhtenäisiä ja yhteensopivia. Tässä on kehittämisen varaa. Tietojen saaminen toisesta organisaatiosta vie myös liikaa aikaa, ja potilaille voidaan tehdä tämän vuoksi esimerkiksi päällekkäisiä tutkimuksia.

Tutkimus päätteli, että lääkärit käyttävät paperia, jos tietojen saanti sähköisesti on vaivalloista. Paperin käytön vähentäminen edellyttää muun muassa sitä, että tietojärjestelmissä olevien tietojen haku saadaan sujuvammaksi. Lisäksi tietojen pitäisi olla nykyistä kattavampia ja ajan tasalla.

Aiheet: