Poliisilla on tehovalvonta tulevana maanantaina – nyt kannattaa olla erityisen tarkkana niin kutsuttujen ”suojattomien tienkäyttäjien”

Suojattomat tienkäyttäjät kohteena.

30.09.2022

Poliisi valvoo tehostetusti suojattomien tienkäyttäjien liikennesääntöjen noudattamista ja turvallisuutta maanantaina 3.10.2022.

Valvontaa suunnataan erityisesti pyöräilijöiden ja kevyen sähköajoneuvon kuljettajiin. Valvonnassa keskitytään liikennevalojen noudattamiseen, pyöräilijöiden ja kevyen sähköajoneuvon kuljettajien jalkakäytävillä ajamiseen, väistämissääntöjen noudattamiseen sekä ajovalojen käyttöön pimeän ja hämärän aikaan.

Valvontaa kohdennetaan myös moottorikäyttöisiin ajoneuvoihin.

Valvontapäivänä puututaan myös suojattomien tienkäyttäjien liikkumista haittaavaan ja vaarantavaan pysäyttämiseen ja pysäköintiin.

Valvonnassa puututaan pääasiassa tapauksiin, jossa ajoneuvoa on laittomasti pysäytetty tai pysäköity jalkakäytävälle, suojatielle, pyörätielle, pyörätien jatkeelle tai viiden metrin matkalla ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai risteävää pyörätien jatketta. Pysäköinninvalvonta toteutetaan yhteistyössä kunnallisen pysäköinninvalvonnan kanssa.

Suojattomien tienkäyttäjien osuus tieliikenteen kuolonuhreista Euroopan unionissa oli 47 prosenttia vuonna 2017. Tästä syystä näiden tienkäyttäjäryhmien turvallisuuden tulee olla jatkuvasti liikenneturvallisuustyön keskiössä, poliisi korostaa.

 

Lisää luettavaa