Suomalaisia uhkaa aikapommina tikittävä terveysongelma – pitääkö siirtyä pulloveteen?

Vesiputkistot, varoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Vesiputkiverkostot aiheuttavat tautiongelmia yhä enenevässä määrin, kertoo THL. Syynä on vesiputkien huono kunto.

THL:n tilastojen mukaan viimeisen 20 vuoden ajalta löytyy useita kymmeniä tapauksia, joissa verkostovesi on saastunut vanhenevan verkoston takia. Viimeisten viiden vuoden aikana putkiston vanheneminen ja siitä aiheutunut veden likaantuminen ovat johtaneet myös tautiepidemioihin. Pahimmillaan yhdessä epidemiassa voi sairastua jopa tuhansia ihmisiä.

Ongelmana on se, että verkostojen kuntoa on hieman vaikea tutkia. Vuodot, putkirikot ja jo kertaalleen koettu veden likaantuminen ovat kuitenkin hyvä vinkki siitä että nyt pitäisi toimia.

Vanhenevasta verkostosta on vähitellen muodostumassa todellinen terveysuhka. Tämä on kuntien ja vesilaitosten vastuulla.