Tälle ihmisryhmälle maskit ovat kirosana

Hengitysvaikeuksista kärsivien lisäksi on toinen ihmisryhmä, jotka ovat suorastaan syrjäytymisvaarassa maskien käytön vuoksi.

Asia perustuu Kuuloliiton kyselyyn. Kuulonalenemasta kärsivät ovat helisemässä kun on käytettävä maskia.

Kyselyyn vastasi yhteensä 337 henkilöä. Heistä 99 prosenttia oli kohdannut tilanteita, joissa puheesta selvän saaminen oli vaikeutunut. Vastausten perusteella kasvomaskiaika syrjäyttää kuulovammaisia yhteiskunnasta ja jättää heidät sosiaalisten tilanteiden ulkopuolelle. Kasvomaskit estävät huulioluvun, mikä on tärkeää etenkin kuulovammaisille.

Kasvomaskien käyttö vaikeuttaa merkittävästi myös tiedonsaantia. Television tai verkkolähetysten seuraaminen on haastavaa, sillä puhujilla on maskit kasvoilla, eikä tekstitystä aina ole. Enemmistö huonokuuloisista ei osaa viittomakieltä. Kuuloliitto toivookin, että esimerkiksi hallituksen tiedotustilaisuuksissa vältettäisiin maskien käyttöä ja lähetyksiin lisättäisiin tekstitys.

Aiheet: