THL ja Valvira älähtivät viinan kotikuljetuksesta: Nämä 9 asiaa on huomioitava!

Suomessa halutaan estää alkoholin terveyshaitat.

25.02.2024

Nykyisessä hallitusohjelmassa on linjattu, että alkoholijuomien verkkokauppa ja kotiinkuljetus tullaan mahdollistamaan – ikärajavalvonta turvaten.

Nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Valvira ovat laatineet sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen alkoholijuomien kotiinkuljetuksesta. Siinä painotetaan terveyshaittojen minimoimista ja painotetaan yhdeksän kohdan toteutumista, jotta asiassa voitaisiin edetä mahdollisimman järkevästi.

Vaatimuslista on seuraava:

 • Edellytetään, että alkoholijuomien kotiinkuljetus on luvanvaraista.
 • Viranomaiselle on mahdollistettava tehokkaat keinot valvoa kotiinkuljetustoimintaa, kuten mahdollisuus koeostojen tekemiseen sekä rikkomuksista seurausten antamiseen.
 • Edellytetään, että alkoholin verkkomyyntiin ja -toimituksiin osallistuvat luvanhaltijat ja henkilökunta suorittavat vastuullisen alkoholinmyynnin koulutuksen.
 • Ikä tarkistetaan sekä ostovaiheessa että juomia toimitettaessa, eikä toimitusta saa jättää muuten kuin henkilökohtaisesti.
 • Kotiinkuljetuksen enimmäiskellonajat eivät ole pidempiä kuin vähittäismyymälöiden myyntiajat.
 • Varmistetaan tiedonkulku osapuolten välillä:
  • kuljettajalla on tieto toimitettavan paketin alkoholisisällöstä
  • verkkosivuilla kerrotaan ostajalle, että juomia ei toimiteta alaikäiselle tai päihtyneelle
  • viranomaiset saavat toimituksia tekeviltä tahoilta tiedon esimerkiksi kotiinkuljetuksista, ikärajatarkastusten tekemisestä ja luovuttamisesta kieltäytymisistä.
 • Alkoholinkäyttötilanteiden pitkittämisen ja päihtyneenä tehtyjen ostojen ehkäisemiseksi on syytä harkita, ettei alkoholijuomien pikatoimitus olisi mahdollista.
 • Myyntikielloista kiinni pitäminen ei saa johtaa edes epäsuorasti toimituksia hoitavan henkilökunnan tulonmenetyksiin.
 • On tarpeen harkita huolella, millaisiin paikkoihin alkoholijuomia voi ja ei voi toimittaa ja onko tarpeen säädellä toimitusten enimmäismääriä lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä.

Lisää luettavaa