Eläinsuojeluyhdistys oikeuden päätöksestä: Meiltä menee keinot auttaa eläimiä!

HESY huolestui.

08.10.2022

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY on vakavasti huolissaan korkeimman hallinto-oikeuden KHO:n kesällä tekemästä päätöksestä, jonka mukaan eläinsuojeluviranomaisella ei ole laillista valtaa siirtää huostaanottamansa eläimen omistusoikeutta.

Tämä vie HESYn mukaan viranomaisilta keinot auttaa hädänalaisia eläimiä. Eläimen vieminen sitä laiminlyövältä tai pahoinpitelevältä omistajalta on käytännössä ainoa keino auttaa eläintä, HESY katsoo tiedotteessaan.

Tehty päätös on HESY:n mukaan uhka kaikille huostaanotettaville eläimille. Esimerkiksi vuoden 2021 aikana asia olisi koskenut pelkästään HESYn toimialueella lähes viittäsataa eläintä.

HESY ei ole eläinsuojeluviranomainen. Se toimii järjestönä eläinsuojeluviranomaisten ohjeistusten mukaan ja sijoittaa sille viranomaisten luovuttamat eläimet uusiin koteihin.

Lisää luettavaa