Koirakuri puhuttaa – poliisilta selkeät ohjeet koiranomistajalle

Poliisi ohjeistaa.

10.05.2023

Poliisi saa toisinaan ilmoituksia koirista, joita omistaja ei kykene hallitsemaan tai joita omistaja pitää vapaana aiheuttaen vaaratilanteita.

Lemmikkieläimet ovat aina omistajansa vastuulla. Jos koira aiheuttaa muille vaaraa, joutuu poliisi puuttumaan asiaan.

Ajoittain poliisille tulee tietoa vaaraa aiheuttavista koirista. Jos omistaja ei asianmukaisesti vartioi lemmikkiään, joka aiheuttaa muille vaaraa, voi omistaja tällöin syyllistyä esimerkiksi eläimen vartioimatta jättämiseen.

Lähtökohtaisesti poliisi lähestyy asiaa keskustelun ja neuvonnan keinoin. Jos tämä ei johda muutoksiin, poliisi kertoo käyttävänsä muita keinoja. Näihin lukeutuvat esimerkiksi sakkojen antaminen, rikosilmoituksen kirjaaminen ja rikoksen tutkiminen sekä asian siirtäminen syyteharkintaan.

Tarvittaessa ja lain niin mahdollistaessa poliisi ottaa käyttöön myös mahdolliset pakkokeinot. Koira voidaan takavarikoida.

Jos lemmikkieläin aiheuttaa todellisen vaaratilanteen ja omistaja ei pysty hallitsemaan sitä, voi akuutissa tilanteessa soittaa hätänumeroon 112. Poliisille voi myös jättää asiasta vihjetiedon.

Jos on tapahtunut rikos, tulee asiasta tehdä rikosilmoitus. Rikosilmoituksen voi tehdä sähköisesti poliisin verkkoasioinnissa tai käymällä millä tahansa poliisiasemalla.

​​​​​​​

Lisää luettavaa