Poliisi epäilee oululaista lääkäriä rikoksesta

Oululaislääkäri oli myös jonkin aikaa tutkintavankeudessa.

14.01.2023

Poliisi epäilee Oulussa toimineen lääkärin allekirjoittaneen suuren määrän perusteettomia reseptejä tammikuun 2021 ja heinäkuun 2022 välisenä aikana. Lääkärin epäillään määränneen reseptejä useille Oulun seudulla asuneille henkilöille. Reseptit on kirjoitettu keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja huumaavia lääkeaineita varten.

Lisäksi poliisi epäilee, että lääkäri on ottanut itselleen osuuksia lääkkeistä maksuksi reseptien kirjoittamisesta. Hänen epäillään olleen reseptejä kirjoittaessaan tietoinen siitä, että lääkkeitä tullaan myymään eteenpäin.

Poliisi epäilee lääkärin myös pyytäneen muita myymään lääkkeitä, jolloin hän on hyötynyt lääkemyynneistä myös rahallisesti. Lääkärin epäillään myös itse hankkineen ja käyttäneen huumausaineita. Vyyhdissä on myös muita epäiltyjä.

Lisää luettavaa