Tämä ryhmä ryyppää Suomessa eniten!

He ovat miehiä tietyssä ikäryhmässä.

02.11.2023

THL:n eli  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Juomatapatutkimusta on tehty säännöllisesti noin kahdeksan vuoden välein vuodesta 1968 alkaen.

Nyt se on jälleen tulilla. Mitä siitä selviää?

Esimerkiksi se, ketkä suomalaisista tenuttavat useimmiten. Useimmin alkoholia käyttivät 55–69-vuotiaat miehet. Heistä 62 prosenttia käytti alkoholia vähintään viikoittain ja 11 prosenttia kittasi jopa neljä kertaa viikossa tai useammin.

Täysraittiita suomalaisista miehistä on kymmenen prosenttia ja naisista 14 prosenttia väestöstä. Raittius on tutkimuksen mukaan jopa hieman yleistynyt, erityisesti naisilla ja alle 55-vuotiailla.

Alkoholin koko kuva on se, että viikoittain tai useammin alkoholia käyttäneiden osuus väheni 52 prosentista 48:aan miehillä ja 29 prosentista 22:een naisilla vuosien 2016 ja 2023 välillä. Suomalaisista miehistä kuusi prosenttia ja naisista kaksi prosenttia käytti alkoholia vähintään neljä kertaa viikossa vuonna 2023.

 

Lisää luettavaa